Back

Member
Professor KIMURA Shunsakushun@scl.kyoto-u.ac.jp
Senior Lecturer OHMAE Masashiohmae@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
Assistant Professor UJI Hirotaka uji@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
Contract Researcher AKAMATSU Ryo
D5 KIM Cheoljoo cjkim@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
D3 ITAGAKI Toru itagaki@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
D2 TABATA Yuki tabata@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
D1 YAMAZAKI Yuji yamazaki@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
M2 OGAWA Junya
OKUNO Youta
KURAUCHI Saki
NOBE Wakana
jogawa@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
yokuno@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
kurauchi@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
nobe@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
M1 UEDA Yuna
SUZUKI Yuuya
TAKAGAKI Kazushi
TANAKA Yuuma
HATTORI Tetsuya
yueda@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
ysuzuki@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
ktakagaki@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
ytanaka@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
thattori@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
B4 UOTANI Takuya
OOMURA Hiroshi
KAMANO Yuusuke
SASAKI Ryouta
SUGIURA Miduki
XIAO Linxu
tuotani@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
koomura@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
ykamano@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
rsasaki@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
sugiura@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
xiaolinxu1019@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp
Secretary ASAOKA Kaoriasaoka@peptide.polym.kyoto-u.ac.jp

Back